Prangli Kalandusühistu

Prangli Kalandusühistu on tegelenud kutselise kalapüügiga (kilu ja räim) Läänemerel aastast 1993. Seega 2017 alustati 24.ndat tegevusaastat.

Merel käidi traalidega Siig 4 ja Püüton 2, mis on juba väga teenekad. 2010.a. märtsis  alustati püüki uue kalalaevaga Kelnase, mille ostu ja ümberehitust toetasid ja rahastasid PRIA ja Euroopa Liit.

2017.a. kevadine püügiperiood jäi selle firma viimaseks, sest laevadele leiti uued omanikud. Kalalaev Kelnase tegutseb edasi samas piirkonnas ja toob endiselt kala Leppneeme sadamasse.

14. oktoobri üldkoosolekul otsustati ühistu lõpetada. 

                  DSCN9792v.jpg